SCC de Vink

Hart van de Hoevenbraak

 

SCC De Vink heeft 8 zalen tot zijn beschikking om verenigingen, clubs en stichtingen onderdak te verlenen voor hun activiteiten. Alle zalen, exclusief de sportzaal, die via de gemeente wordt verhuurd, hebben vast internet, wifi en alle presentatiemiddelen, zoals beamer en white board.

De grote zaal van de Vink is uitgerust met een ringleiding en daarnaast zijn geluids- en lichtvoorzieningen aanwezig. Voor foto's zie onder het kopje 'Zalen'.


Geschiedenis

In 1965 werd de Stichting Jeugdbelangen opgericht. In eerste instantie hield deze stichting zich voornamelijk bezig met de organisatie van activiteiten voor tieners (denk aan de avonden van Club 65, de zogenaamde Tienerclub), de organisatie van familiecarnavals en het faciliteren van de diverse Alico-verenigingen (korfbal, tafeltennis, rollerclub, wandelen en creatief). Dit alles vond plaats in de voormalige noodkerk van de Paulusparochie.

In verband met de plannen tot uitbreiding en verbouwing kon in 1975 deze uit 1949 daterende noodkerk van de parochie worden aangekocht en werden nieuwe ruimten gerealiseerd. Ook qua organisatie werd een nieuwe weg ingeslagen en werd een nieuwe beheersvorm opgezet. Later kreeg het gebouw ook de naam De Vink , dit in relatie met de naam van Pastoor Christ Vinken, de man, die zo veel voor de parochie betekende.

Het gebruik nam zodanig toe, dat begin jaren negentig van de vorige eeuw besloten werd de naam van de stichting te wijzigen in Stichting De Vink, dit omdat de naam Jeugdbelangen de lading al lange tijd niet meer dekte. Op dit moment maken ruim 80 verenigingen, instellingen en clubs gebruik van dit sociaal-cultureel centrum, van vier keer per week tot twee keer per jaar.

In 2007 werd door het bestuur van onze stichting naar aanleiding van een daartoe door het gemeentebestuur gedaan verzoek besloten medewerking te verlenen aan de plannen in verband met de bouw van het Educatief Basis Centrum De Regenboog. Onderdeel van dit plan was het maken van een verbinding tussen De Vink en het nieuwe EBC, enerzijds omdat De Vink gecompenseerd moest worden vanwege te amoveren ruimte van De Vink (in het kader van een riantere entree van het EBC), anderzijds vanwege het inschakelen van De Vink bij het beheer van de gymzaal en een aantal gemeenschappelijke ruimten. Daartoe is met de gemeente, het schoolbestuur Skopos en de stichting een gebruiksovereenkomst afgesloten. De zelfstandigheid van de stichting was hierbij op geen enkele wijze in het geding.

Voor de stichting betekende het realiseren van de plannen, dat ook een aantal zaken binnen De Vink onder handen zouden worden genomen. Het heeft tot na de zomervakantie 2011 geduurd, voordat met de uitvoering van de plannen voor het EBC De Regenboog een aanvang kon worden gemaakt. Naast de realisering van nieuwe toiletgroepen, bergingen en vervangende vergaderruimte was bij het bestuur van de stichting het idee ontstaan om ook de benedenverdieping wat meer aandacht te geven. Een rol speelde hierbij de gedachte om De Vink een nog duidelijker rol te geven bij eventuele maaltijdverzorging binnen het gebied Hoevenbraak/Hulzebraak. Een kostbare aangelegenheid. Van de Rabobank en het Oranje Fonds werden echter bijdragen ontvangen ter realisering van de plannen.

En najaar 2012 zijn we dan zo ver. De bouwkundige werkzaamheden in De Vink zijn afgerond en de keuken is geplaatst en voorzien van de nodige inventaris.

Door de gemeente is inmiddels een werkgroep Woonservice Zuid geformeerd, waarin de stichting is vertegenwoordigd. De Vink is het centrum voor deze woonservice. Op dit moment is er ook in samenwerking met Welzijn De Meierij een dagopvang/dagbesteding geregeld en worden in de keuken op de benedenverdieping in verband daarmee door vrijwilligers de maaltijden bereid. Van deze maaltijdservice ( tegen alleszins aanvaardbare prijs) wordt ook gebruik gemaakt door oudere alleenstaanden in de wijk, zij schuiven aan, tot tevredenheid van het bestuur van de stichting, die ziet dat haar plannen daadwerkelijk vervolg krijgen.

Uitgangspunt van Stichting De Vink blijft, dat in de accommodatie plaatshebbende activiteiten niet concurrerend mogen zijn met de overige reguliere horeca.

zie ook: 'de Vink 50 jaar'

 


40 Jaar Kunst in de Vink

Kunst in de Vink” beleefde geweldig jubileumweekend!

Het weekend van 17 en 18 september is in alle opzichten een geweldig weekend geworden voor dit unieke Schijndelse evenement dat in de verre regio zijn weerga niet kent. Het was de veertigste keer sinds 1981, dat de organiserende werkgroep aan Schijndelse amateurkunstenaars een podium bood waarop die konden laten zien wat ze in huis hebben. Bijna vijftig deelnemers waren er bij dit jubileum. Zij presenteerden in bonte afwisseling een keur aan schilderijen, tekeningen, beelden en driedimensionale objecten.

De vele bezoekers lieten duidelijk blijken hoezeer zij dit alles waardeerden: de kwaliteit van het gebodene alsook de presentatie van dat werk in de grote zaal van S.C.C. de Vink

Het cultureel centrum deed zijn naam alle eer aan en stond twee dagen lang in de belangstelling van iedereen die kunst en cultuur een warm hart toedraagt.          

 

 

Misschien het einde?

De opening van de jubileumtentoonstelling op zaterdagmiddag verliep anders dan gepland. Om gezondheidsredenen moest Henk Wittenberg hierbij verstek laten gaan, Heel jammer want zijn openingsrede beloofde een meer dan vermakelijk verhaal te worden over kunst en kunstenaars. Wittenberg is o.a. bekend  door zijn stripboek over Brabant ‘Daar brandt nog licht” en door tal van vermakelijke voordrachten.

De werkgroep sloeg aan het improviseren en met toespraken van voorzitter Bart Hommerson, secretaris Bart Eijkemans en stichtingsvoorzitter Henk van den Donk, aangevuld met een voordracht van Gerard Buenen, kreeg het jubileum toch de aandacht die het verdiende. Het grootste nieuws werd gemeld door de voorzitter die uitlegde hoe de werkgroep, al vele jaren in touw,  ermee stopt maar graag steun en advies wil leveren aan mogelijke opvolgers. Hij nodigde de aanwezigen uit daar eens over na te denken. Die oproep bleef niet zonder reactie.

Bijna iedereen betreurde dit nieuws en eigenlijk niemand kon zich voorstellen dat dit jubileum tevens het definitieve einde van deze unieke manifestatie zou worden.

Piet van den Brand verraste vervolgens de organisatie namens zijn collega-deelnemers met een kunstwerk, gemaakt in samen werking met kunstbroeder Toon van Boxtel. Het werk draagt de titel “Verbinding” en zal een ereplaats krijgen in De Vink.

 

Geslaagd experiment

Om de eerste dag van de expositie op een feestelijke manier te besluiten had de werkgroep de Schijndelse kunstenares en kunstdocente Maria Kemps gevraagd een soort masterclass te presenteren. Maria vervulde die opdracht letterlijk met verve.. Als een Schijndelse variant op de bekende tv-schilder Bob Ross, liet zij zien hoe zij een werk opzet en wat van belang is voor iedereen die zich op de kunst stort. Aan de hand van enkele werken uit de expositie gaf zij tips over hoe ook de amateurkunstenaar tot een mooi en verrassend resultaat kan komen. Het  publiek, deelnemers en hun partners, genoot met volle teugen. Deze opzet als extraatje bij de expositie lijkt duidelijk voor herhaling vatbaar, daar was iedereen het over eens.

Maar dan moet er natuurlijk wel een voortzetting van het evenement komen. En die kan er mogelijk komen. Zo’n vijf serieuze kandidaten hebben zich gemeld om het stokje over te nemen en zij zullen in conclaaf gaan met het bestuur van stichting De Vink over hoe die voortzetting gestalte kan krijgen.