Geen evenementen

Woensdag 30 december 2020

Beste mensen

Voorlopig worden er in De Vink geen grote(re) evenementen georganiseerd.

Dit i.v.m. de te hanteren regels rondom het Corna virus.

Zodra het weer mogelijk is worden deze op de site vermeld

Bestuur medewerkers De Vink